ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

 

Thị trường trong nước không còn đủ để thực hiện các chiến lược phát triển của bạn? Đầu tư ra nước ngoài là một cân nhắc tốt để khai thác hết tiềm năng của doanh nghiệp bạn. Thị trường nào để thâm nhập? Quốc gia nào để lập công ty? ...

 

NHỮNG THÁCH THỨC TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP SME

 

Khi doanh nghiệp bạn phát triển vượt khỏi tầm quản lý của công ty gia đình, nhiều vấn đề có thể trở nên mất kiểm soát. Hãy để chúng tôi giúp bạn thực hiện những thay đổi cần thiết ...

 

ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP SME

 

Các doanh nghiệp SME hay hướng tới việc tăng trưởng bằng hình thức bán, liên doanh hoặc sáp nhập với các doanh nghiệp khác. Tuy vậy, giá trị doanh nghiệp thường lại là rào cản lớn nhất trong các giao dịch này. Vì vậy, cần hiểu được các khía cạnh liên quan đến định giá doanh nghiệp SME .

 

Câu chuyện Thành công

Chỉ tính riêng khối khách hàng trong nước, DCPA đã phục vụ nhiều khách hàng và hỗ trợ đáng kể trong quá trình phát triển vượt bật, vươn lên trở thành các tập đoàn hàng đầu tại Việt Nam – dù là đơn ngành hay đa ngành.

Các dịch vụ DCPA thường cung cấp cho khối khách hàng trong nước: thiết lập hệ thống kế toán và kiểm soát nội bộ, rà soát kế toán, kiểm toán cho mục đích vay vốn hoặc huy động vốn/ M&A, rà soát tuân thủ thuế, tư vấn và chuẩn bị IPO/ niêm yết, định giá doanh nghiệp ...

Vì sao chọn DCPA

Cách tiếp cận quốc tế

Các thành viên DCPA có nhiều kinh nghiệm làm việc ở các hãng kiểm toán và tư vấn quốc tế hàng đầu (Big 4).Vì vậy, đội ngũ DCPA được đào tạo kỹ và thấm nhuần cách tiếp cận quốc tế trong mọi quy trình cung cấp dịch vụ. Ngoài ra, phục vụ các khách hàng đa quốc gia hàng đầu thuộc nhiều ngành nghề khác nhau khi làm việc tại đây cũng để lại nhiều kinh nghiệm quý báu về tính chuyên nghiệp và cách thức tổ chức hoạt động kinh doanh.

Tinh thần khởi nghiệp và tính thực tiễn

Bản thân các sáng lập viên DCPA là những nhà khởi nghiệp trước tuổi 30 (và hiện tại vẫn là các thành viên chủ chốt của DPCA), chúng tôi có sự nhạy bén kinh doanh cũng như ý thức cao về hiệu quả kinh doanh và kiến thức kinh doanh thực tế, DPCA nuôi dưỡng văn hóa khởi nghiệp mạnh mẽ trong công ty, khuyến khích các thành viên và nhân viên tham gia vào những dự án khởi nghiệp trong thời gian rỗi.

Chuyên môn vững chắc

Nhờ kinh nghiệm với các hãng kiểm toán và tư vấn quốc tế hàng đầu, các thành viên DPCA xây dựng được chuyên môn vững chắc và những kiến thức chuyên sâu - vốn là những thực hành tốt nhất về quản trị, tài chính, kế toán ... Các nhân viên của DCPA cũng kế thừa được những điều này từ các thành viên chủ chốt của công ty thông qua đào tạo.

Giá phí cạnh tranh

Mặc dù cam kết cung cấp chất lượng tương đương Big 4, DCPA có giá phí rất cạnh tranh nhờ việc duy trì hoạt động tối ưu và cắt giảm được nhiều chi phí. Điều này giúp nhiều khách hàng nhỏ và vừa trong nước có thể tiếp cận dịch vụ, hỗ trợ họ đạt được các mục tiêu tăng trưởng dài hạn.

Ngành

Theo quan điểm của chúng tôi, các ngành có tiềm năng tăng trưởng hàng đầu hiện tại bao gồm: kinh doanh nông nghiệp (nhiều phân ngành dưới nó), bán lẻ (thương mại hiện đại và thương mại điện tử), hạ tầng và dịch vụ CNTT, và thực phẩm chức năng (1 phân ngành của chăm sóc sức khỏe).

Gửi Yêu cầu Dịch vụ

B17-16, Sunrise City View, 33 Nguyễn Hữu Thọ., Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Viêt Nam

Tầng 2 Helios Tháp A, 75 Tam Trinh., Q. Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

+84 775 121 131

viVietnamese