Vào cuối tháng 5/2016, Chính phủ đã ban hành hai Nghị định mới:

– Nghị định 45/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 127/2013/NĐ-CP về xử phạt trong lĩnh vực hải quan.

– Nghị định 49/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 109/2013/NĐ-CP về xử phạt trong lĩnh vực hóa đơn.

Hai Nghị định này có hiệu lực vào ngày 1/8/2016, với một số điểm thay đổi đáng chú ý như sau:

• Áp dụng mức phạt đến 2 triệu đồng cho hành vi vi phạm thời hạn theo quy định của việc (i) cung cấp báo cáo đối với Doanh nghiệp được áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực hải quan; (ii) báo cáo về lượng hàng hóa nhập khẩu phục vụ xây dựng nhà xưởng, hàng hóa gửi ngoài của Doanh nghiệp chế xuất; (iii) một số báo cáo khác theo quy định hành chính.

• Mức phạt đến 20 triệu đồng cho hành vi khai báo hàng hóa nhập khẩu theo loại hình Gia công, sản xuất xuất khẩu mà không có cơ sở thực hiện sản xuất.

• Mức phạt bằng 10% số thuế thiếu hoặc số thuế được miễn, giảm, không thu thuế, được hoàn thuế cao hơn so với quy định của pháp luật về thuế áp dụng đối với hành vi không khai hoặc khai sai về tên hàng hóa, chủng loại, số lượng, khối lượng, chất lượng, trị giá, mã hàng hóa, thuế suất, mức thuế, xuất xứ hàng hóa trong quá trình làm thủ tục hải quan nhưng người nộp thuế đã tự phát hiện và khai bổ sung sau thời điểm cơ quan hải quan kiểm tra hồ sơ và trước thời điểm thông quan hàng hóa.

• Mức phạt bằng 20% số thuế thiếu hoặc số thuế được miễn, giảm, không thu cao hơn so với quy định của pháp luật đối với việc quản lý nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị, sản phẩm gia công, sản phẩm xuất khẩu, chế xuất dẫn đến hàng hóa thực tế tồn kho thiếu so với chứng từ, sổ sách kế toán, hồ sơ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu mà không thuộc các trường hợp gian lận, trốn thuế.

• Tăng mức phạt tối thiểu lên 1 triệu đồng đối với các hành vi vi phạm liên quan đến quản lý kho ngoại quan và kho bảo thuế.