Ấn Phẩm

 

Thông tư 151/2014/TT-BTC về Thuế Giá trị Gia tăng (GTGT) và Thuế Thu nhập Doanh nghiệp (TNDN)

Ngày 10/10/2014 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung thay đổi quan trọng đối với các chính sách hiện hành về thuế. Có hiệu lực từ 15/11/2014, Thông tư này dự kiến sẽ giúp giảm đáng kể thời gian nộp thuế của doanh nghiệp trong 1 năm, và cải thiện tích cực môi trường kinh doanh của Việt Nam.

Theo đó, các quy định về kê khai thuế GTGT, TNDN đã được thay đổi như sau:

Đối với Thuế GTGT:

 • Tăng mức doanh thu của năm trước liền kề để xác định đối tượng kê khai thuế theo quý lên thành 50 tỷ đồng trở xuống thay vì 20 tỷ đồng như quy định cũ.
 • Trước đây, doanh nghiệp mới đi vào hoạt động thực hiện kê khai thuế theo tháng thì bây giờ thực hiện kê khai thuế theo quý.

Đối với Thuế TNDN:

Doanh nghiệp phải thực hiện tạm nộp số thuế TNDN của quý chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế, và không phải nộp tờ tờ khai thuế TNDN tạm tính hàng quý nữa.

Thông tư 151 có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2014. Do đó, doanh nghiệp vẫn phải nộp tờ khai tạm tính thuế TNDN quý III/2014. Download toàn bộ nội dung Thông tư tại đây:  pdf-icon

Thông tư 12/2014/TT-NHNN: Quy định về điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được chính phủ bảo lãnh

Ngày 31/3/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (“NHNN”) gần đây ban hành Thông tư số 12/2014/TT-NHNN nhằm đặt ra các hạn mức liên quan đến các khoản vay nước ngoài và chi phí vay trả ra nước ngoài cho các trường hợp vay không được chính phủ bảo lãnh. Cụ thể, Thông tư 12 có những nội dung chính sau:

 • Áp dụng mức trần chi phí vay nước ngoài. Mức trần này do NHNN quy định và sẽ được thay đổi tùy theo thời điểm;
 • Giới hạn về hạn mức đi vay;
 • Giới hạn khả năng cơ cấu lại khoản vay khi việc cơ cấu lại làm tăng chi phí vay;
 • Giới hạn chặt chẽ các trường hợp cho phép doanh nghiệp nước ngoài có thể cho công ty Việt Nam vay bằng Việt Nam Đồng; và
 • Nhấn mạnh yêu cầu bên nhận khoản vay nước ngoài phải tiến hành đăng ký các khoản vay này với NHNN.

Việc ban hành Thông tư 12 là để hướng dẫn them các quy định đước ban hành vào cuối năm ngoái, cụ thể là: Nghị Định số 219/2013/ND-CP (ban hành ngày 26/12/2013) quy định các khoản vay nước ngoài (tổng khoản vay) của doanh nghiệp không được vượt mức cho phép của năm (do Thủ Tướng Chính Phủ phê duyệt); và Nghị Định số 222/2013/ND-CP (ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2013) yêu cầu các doanh nghiệp phải lưu lại thông tin về các khoản vay trong nước với ngân hàng.

Luật Phá Sản mới (2014) đã được thông qua và có hiệu lực từ 1/1/2015

Vừa qua, Quốc hội đã thông qua Luật Phá Sản mới số 51/2014/QH13 vào ngày 19/06 (Luật Mới). Luật này sẽ thay thế Luật Phá Sản hiện hành 2004 (Luật Cũ) từ ngày 1/1/2015. Một số điểm đáng chú ý của Luật Mới bao gồm:

 • Định nghĩa rõ hơn về tình trạng “mất khả năng thanh toán của doanh nghiệp”, được hiểu là khi doanh nghiệp không trả nợ hoặc không thực hiện nghĩa vụ thanh toán trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán.
 • Có các quy định rõ ràng hơn về thời điểm các chủ nợ và người lao động có thể nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp.
 • Người lao động của doanh nghiệp có thể trực tiếp nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản (hiện nay phải thông qua đại diện của tập thể lao động hoặc công đoàn).
 • Có các quy định về “quản tài viên” là cá nhân hành nghề quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp trong quá trình giải quyết phá sản (Quản Tài Viên). Cá nhân muốn làm Quản Tài Viên phải có chứng chỉ hành nghề.
 • Tổ quản lý, thanh lý tài sản do Toà án thành lập trong quá trình giải quyết phá sản theo Luật Cũ được thay thế bằng Quản Tài Viên hoặc doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản do Toà án chỉ định.
 • Thủ tục phá sản tổ chức tín dụng lần đầu tiên được quy định trong Luật Mới.

 

Giới thiệu DCPA

Kiến thức địa phương sâu rộng cùng với sự nhạy bén giúp DCPA đưa ra nhưng giải pháp mang tính thực tế cao cho những vấn đề phức tạp trong khi vẫn tối đa hóa việc sử dụng các chuẩn mực chuyên môn quốc tế, vốn được tích lũy từ kinh nghiệm làm việc nhiều năm với các hãng kiểm toán-tư vấn hàng đầu thế giới. Chi tiết..

Văn Phòng Hồ Chí Minh:

Địa chỉ

B17-16, Tower B, Sunrise City View, 33 Nguyen Huu Tho St., Dist. 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

Điện thoại

+84 028 5411 0609

Văn Phòng Hà Nội:

Địa chỉ

2nd Floor, Tower A, Helios Tower, 75 Tam Trinh St., Hoang Mai Dist. Ha Noi, Vietnam

Điện thoại

+84 024 3622 7449