CONTACT US

Hồ Chí Minh City Office:

Address

Room 3-11 Thiên Sơn Plaza, 800 Nguyễn Văn Linh, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone

+84 028 5411 0609

Fax

+84 028 5411 0610

Hà Nội Office:

Address

Floor 8, Anh Minh Building, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa District, Hà Nội, Vietnam.

Phone

+84 024 3622 7449

Fax

+84 024 3622 7450