Kế toán & Hỗ trợ Doanh nghiệp (ABS)

Thuê ngoài đã và đang chứng minh là giải pháp hiệu quả, tiết kiệm thời gian và chi phí cho công ty thuộc các quy mô và loại hình khác nhau. DCPA giúp doanh nghiệp bạn tập trung vào hoạt động cốt lõi thông qua các dịch vụ ABS đa dạng.

DCPA nhấn manh việc hiểu hoạt động kinh doanh của khách hàng và có được sự hợp tác chặt chẽ của họ về mặt đầu vào dữ liệu để chúng tôi thực hiện công việc. DCPA đảm bảo ban lãnh đạo của khách hàng có được thông tin tài chính mà họ yêu cầu theo khung thời gian cam kết, và hỗ trợ họ tuân thủ các quy định về thuế, kế toán và kinh doanh tại Việt Nam.

DCPA cung cấp đa dạng các dịch vụ kế toán & hỗ trợ doanh nghiệp:

Đối với mỗi loại hình dịch vụ trên đây, DCPA có một số gói dịch vụ tiêu chuẩn đế đáp ứng các nhu cầu khác nhau của khách hàng; ngoài ra chúng tôi cũng rất linh hoạt trong việc đưa ra các phạm vi công việc để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của từng khách hàng, vốn rất đa dạng. Khách hàng đánh giá cao các thuộc tính sau đây của dịch vụ ABS cung cấp bởi DCPA: giá phí hợp lý, giá trị gia tăng cao, cam kết hoàn thành công việc trước thời hạn và tính chính xác của công việc.

 

Trưởng nhóm

Anh Trà

(CPA) Giám đốc Khối dịch vụ ABS

+84 912 171 545

anhnt@dcpa.com.vn 

Khách hàng tiêu biểu

Kiến thức liên quan

Accounting-related Laws and Regulations

Let us brief you on Vietnam’s laws and regulations on accounting/ financial reporting.

Frequently-asked Questions on Accounting

We’d like to provide you with most FAQs on accounting/ financial reporting.

Gửi Yêu cầu Dịch vụ

B17-16, Sunrise City View, 33 Nguyễn Hữu Thọ., Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Viêt Nam

Tầng 2 Helios Tháp A, 75 Tam Trinh., Q. Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

+84 965 964 896

viVietnamese