Thành tựu

Thành công của khách hàng là phần thưởng lớn nhất cho những nỗ lực và cam kết của DCPA. Những thành công này có ở nhiều lĩnh vực khác nhau. 

Cho đến nay, chúng tôi đã giúp nhiều khách hàng đạt được các mục tiêu tăng trưởng của họ, thông qua việc cung cấp đa dạng các dịch vụ kiểm toán, kế toán, thuế, tư vấn kinh doanh và thương vụ, cùng khách hàng vượt qua nhiều thử trong quá trình làm việc cùng nhau. Dưới đây là mốt số khách hàng trong nước tiêu biểu thể hiện thành công của DCPA:

Tập đoàn Sơn Kim: Dịch vụ kiểm toán, kế toán cho mục địch huy động vốn

Từ một công ty quy mô vừa phải hoạt động đơn ngành (thời trang), Sơn Kim vươn lên trở thành 1 tập đoàn tương đối lớn hoạt động đa ngành với các công ty thành viên chủ chốt như Sơn Kim Retail, Sơn Kim Fashion, Sơn Kim Land, gắn liền với các thương hiệu lớn như Vera (thời trang), GS25 (bán lẻ), Kyo Watama (ẩm thực).

Mekong Communications: Dịch vụ thiết kế Hệ thống Kiểm soát nội Bộ

Mekong Communications xuất thân là một công ty chuyên về giải pháp marketing online, qua 15 năm đã tăng trưởng mạnh mẽ trở thành một tập đoàn đa ngành (lấy tên là Mekong One) hoạt động trong các lĩnh vực truyền thông, phân phối và bất động sản. Dịch vụ do DCPA cung cấp đã hỗ trợ rất nhiều trong quá trình phát triển và biến đổi của Mekong One.

Mekong Capital : Tư vấn thoái vốn đầu tư (M&A)

Mekong Capital là một công ty đầu tư tư nhân tập trung vào Việt Nam. Hoạt động tại Việt Nam từ năm 2001, Mekong Capital là một trong những công ty cổ phần tư nhân đầu tiên tham gia đầu tư vào Việt Nam và đã hoàn thành 42 khoản đầu tư vốn cổ phần tư nhân thông qua 5 quỹ, trong đó có 28 khoản thoái vốn toàn phần. DCPA đã hõ trợ trong 1 khoản thoái vốn quan trọng - Cty CP Ngô Han, chuyên về sản xuất dây đồng.

Gửi Yêu cầu Dịch vụ

B17-16, Sunrise City View, 33 Nguyễn Hữu Thọ., Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Viêt Nam

Tầng 2 Helios Tháp A, 75 Tam Trinh., Q. Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

+84 965 964 896

viVietnamese