Tư vấn thuế

Tư vấn thuế

Với một môi trường thuế khóa thay đổi liên tục như Việt Nam, việc hoạch định thuế và tối ưu hóa thuế đồng thời tuân thủ thuế có thể là một thách thức lớn. DCPA có thể giúp bạn vượt qua nó, với đam mê và chuyên môn vững chắc.

Các chuyên viên tư vấn thuế của DCPA sẽ giúp khách hàng nắm bắt được chi tiết hệ thống thuế tại Việt Nam và các thị trường khác có liên quan (nhằm mục đích so sánh) và lập kế hoạch chiến lược về thuế đối với các giao dịch toàn cầu của khách hàng. Ngoài ra, chúng tôi sẽ giúp cập nhật những thay đổi về luật thuế có thể tác động và mức độ tác động đến hoạt động kinh doanh của khách hàng.

DCPA sẽ giúp doanh nghiệp bạn đối phó với các thử thách về thuế với đa dạng các gói dịch vụ:

Ngoài ra, DCPA còn hỗ trợ tất cả các vấn đề về Thuế thu nhập Cá nhân (PIT) và Thuế Nhà thầu (FCT) cho người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam và tổ chức ở nước ngoài có phát sinh thu nhập tại Việt Nam.

 

Trưởng nhóm

Tuấn Anh

(MBA, CPA) Giám đốc - Chủ nhiệm DV Thuế

+84 912 171 545

anhnt@dcpa.com.vn

Tại sao chọn DCPA

Dưới đây là các lý do tại sao nên chọn dịch vụ tư vấn thuế của DCPA: 

  • Kiến thức thuế và mối quan hệ với lãnh đạo ngành thuế: kiến thức chuyên sâu về hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, các luật thuế hiện hành và quan hệ tốt các nhà chức trách thuê ở các địa phương;
  • Thực hành tốt nhất của quốc tế được học hỏi từ các hảng kiềm toán quốc tế hàng đầu, đặc biệt liên quan đến hoạch định và tối ưu hóa thuế.
  • Giàu kinh nghiệm và đam mê giải quyết các vấn đề phức tạp về thuế tại Viêt Nam để hỗ trợ khách hàng
  • Phí dịch vụ rất phải chăng nhờ duy trì vận hành tối ưu và nguồn lực trong nước hiệu quả (nội bộ và thuê ngoài khi cần thiết);
  • Luôn cam kết thời hạn công việc..

Dự án tiêu biểu

Tuân thủ thuế; Hoạch địch CIT và FCT (cho các giao dịch với các bên liên quan)

Giải thích luật thuế VAT và tư vấn

Hỗ trợ quyết toán thuế

Kiến thức liên quan

Industries with Preferential Taxes

Let us brief you on Vietnam’s industries with abundant tax incentives

On-going Tax Update 2023

Let us brief you about most recent developments in  Vietnam’s tax laws and tax-implicating activities

Gửi Yêu cầu Dịch vụ

B17-16, Sunrise City View, 33 Nguyễn Hữu Thọ., Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Viêt Nam

Tầng 2 Helios Tháp A, 75 Tam Trinh., Q. Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

+84 775 121 131

viVietnamese